مدیریت دانش در سازمان های پلیسی با تاکید بر امنیت اجتماعی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه ملایر،

چکیده

سازمان­های پلیسی و امنیتی در هر کشوری از حساس ترین سازمان‌ها محسوب می‌شوند؛ زیرا فعالیت آنها زنجیرۀ بسیار وسیعی از فعالیت­ های اقتصادی- اجتماعی از کلان ­ترین و استراتژیک‌ترین تا خردترین سطح در بر می­ گیرد. توسعۀ توریسم، کاهش حجم کار سازمان های قضایی، توسعه سرمایه گذاری خارجی و داخلی، احساس امنیت روانی آحاد جامعه و کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم ناامنی تنها بخش کوچکی از دستاوردهای پلیس است. از مهم‌ترین عوامل اثربخشی عملکرد پلیس در حوزة امنیت داشتن داده­ ها و اطلاعات متناسب و صحیح است که بتواند پلیس امنیت را به صورت هوشمندانه در انجام وظایفش یاری رساند. این مقاله با رویکردی مفهومی در صدد است تا ضمن بهره ­گیری از مطالعات مدیریت دانش در سایر سازمان­ها و حوزه‌ها از یک سو و تحلیل شرح وظایف، ویژگی­ ها و اهداف خاص پلیس امنیت از سوی دیگر نقش مدیریت دانش را در این حوزه برجسته کند. تمرکز عمده مقاله بر توضیح فرایندهای مدیریت دانش (جذب و تولید، سازماندهی و ذخیره، تسهیم و توزیع، کاربرد و ارزیابی) و اصول کاربردی آن با در نظر گرفتن چالش­ های موجود فنی- اجتماعی بالقوه و بالفعل در پلیس امنیت است. نگاهی جامع به مدیریت دانش‌درسازمان­های پلیسی موجب اثر بخشی‌وکارایی فعالیت‌های این حوزه خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .