بررسی نقش حمایت و کنترل اجتماعی در ارتکاب جرم؛ مطالعه ای در میان جوانان مجرم و عادی شهر ایلام

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران؛

2 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

زمینه و هدف: جرائم جوانان از کانونی ­ترین دغدغه­ های متولیان سلامت و امنیت اجتماعی است و افزایش آن می ­تواند موجب فرسایش امنیت و سرمایه اجتماعی و تقلیل سرمایه انسانی جوانان به عنوان قشر پویای جامعه شود. هدف این مطالعه بررسی نقش حمایت اجتماعی و کنترل اجتماعی در جلوگیری از ارتکاب جرم جوانان است.
روش: در یک مطالعه مقطعی با روش پیمایشی به سنجش و مقایسه میزان برخورداری جوانان مجرم و عادی شهر ایلام از حمایت اجتماعی و کنترل اجتماعی اقدام شده است. در این تحقیق، متغیرهای کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی در ابعاد سه­ گانه حمایت عاطفی، حمایت مادی و حمایت اطلاعاتی در یک نمونه 520 نفری متشکل از 147 نفر جوان مجرم و 373 نفر جوان عادی شهر ایلام بررسی شده است.
یافته­ ها و نتایج: یافته­ های توصیفی مطالعه نشان داد که میزان برخورداری جوانان عادی در متغیر کنترل اجتماعی و ابعاد سه­ گانه حمایت اجتماعی نسبت به جوانان مجرم بیشتر است. همچنین، متغیرهای کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی از قدرت تمایز بالایی در تفکیک افراد عادی و مجرم برخوردارند، بطوری که تا 30 درصد، احتمال مجرم بودن افراد را تبیین کرده ­اند. مطالعه حاضر نشان داده است که با تقویت منابع حمایتی سه ­گانه، اطلاعاتی، عاطفی و مادی، و کنترل اجتماعی (نظارت غیررسمی) در جامعه، می­توان احتمال ارتکاب جرم را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Ali ayar 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

.