واکاوی نقش و جایگاه ضابطین دادگستری در لایحه آیین دادرسی کیفری

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

زمینه و هدف: لایحه آیین دادرسی کیفری تغییرات زیادی، که تاحدّ قابل ملاحظه ­ای از قوانین فرانسه متأثر است، در قوانین ناظر بر ضابطین دادگستری پدید آورده است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش، جایگاه و اختیارات ضابطان دادگستری در لایحه مذکور است.
روش:‌  روش مطالعه مقالة حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی می­باشد که از طریق فیش­ برداری و مطالعة کتابخانه ای تلاش می­ کند تا تبیینی از لایحه آیین دادرسی کیفری ارائه کند که براساس آن نقش و جایگاه ضابطان دادگستری بنیان نهاده شده است. برای این منظور ابتدا به شناخت افراد ضابط دادگستری و نظارت بر ایشان پرداخته شده است. پس از آن، تلاش شده تا وظایف ضابطان دادگستری و حدود اختیارات ایشان بیان شود.
یافته ها و نتایج: یافته ­های مقاله نشان می ­دهد که ساختار مناسب و کنترل­ های قانونی پیش­ بینی شده برای نظارت بر عملکرد پلیس قضایی فرانسه می ­تواند برای کشورمان قابل الگوبرداری باشد. همچنین تبیین حدود اختیارات ضابطان در جرایم مشهود، اعتبار اقدامات ضابطان در این جرایم پس از حضور مقام قضایی، تفکیک وظایف اداری از وظایف قضایی ضابطان، ضمانت اجرای عدم یادآوری حقوق متهمان یا مظنونان از جمله مواردی است که باید فراروی تدوین­ کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری قرار گیرد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

..

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

.