جرم و جهانی شدن

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

امروزه جهانی شدن با مفاهیمی همچون جهان شمولی پیوند دارد و دامن ه­ای از تغییرات و ایجاد جامعه­ ای جهانی را شامل می­ شود. در راستای جهانی شدن دگرگونی­ ها در خارج از حیطه دولت­ ها به واسطه خرد گرایی، نظام سرمایه­ داری، پیشرفت­ های فناوریک به صورت فراینده­ای صورت می­ گیرد تا آنجا که مخالفت دولت­ ها با این تغییرات به جهت تضعیف قدرت حاکمیت و اقتدار ملی مانع آن نبوده است.
از سویی تغیرات دنیای حاضر تحت تأثیر جهانی شدن، مفاهیم و الگوهای جدیدی را ایجاب می­نماید که این دگرگونی­ ها سبب تحولات بسیاری در حوزه ­های مختلف بشر  از جمله اخلاق، سیاست، فرهنگ، جامعه شناسی و متعاقباً نهادهای وابسته از جمله حقوق کیفری گردیده است.
از آنجا که در حال حاضر جهانی شدن مفاهیم جرم انگاری، جرم زدایی و فرایند کیفری را دچار تغییراتی نموده است که می­ تواند در آینده تحولاتی را برای قوای حاکمه و فرهنگ جوامع موجب شود، این مقاله، بر اساس روش تحلیلی توصیفی می­کوشد تا تحولات ناشی از جهانی شدن را در حوزه حاکمیت بالاخص حقوق کیفری بررسی کند، تا از این رهگذر ضمن ارائه تصویری روشن از جهانی شدن و تأثیر آن بر بزه، چالش ­های مرتبط با این پدیده را بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

.