تأثیر ویژگی‎های شخصیتی بر انضباط‎پذیری دانشجویان در دانشگاه علوم انتظامی امین

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

4 کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر انضباطپذیری دانشجویان در دانشگاه علوم انتظامی امین

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
چکیده [English]

.