نظارت مستمر پلیس و کاهش وقوع جرائم در فضاهای شهری و منطقه‎ای(مورد مطالعه:استان چهار محال و بختیاری)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه دفاع ملی وهیأت علمی‎سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا

2 استادیار برنامهریزی شهری و عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان؛

3 کارشناسی ارشد مدیریت و هیأت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی ناجا

چکیده

زمینه و هدف: نظارت مستمر، مهم‌ترین نقش پلیس در کاهش وقوع جرائم محسوب می‌شود. در واقع چشمان ناظر بر امنیت فضای شهری و منطقه‌ای می‌تواند باعث از بین رفتن شرایط لازم محیطی برای ارتکاب جرم شود. هدف از انجام این پژوهش مشخص کردن میزان ارتباط بین نظارت پلیس در فضاهای شهری و منطقه‌ای و کاهش وقوع جرائم است.
روش:‌ روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل 1574 نفر مجرم حبس شده در زندان‌های استان چهارمحال و بختیاری هستند که با استفاده از روش کوکران تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون‌های آماری کروسکال، میانه و خی2، استفاده شده است.
یافته‎ها و نتایج: نتایج نشان داد بیشترین جرائم استان، سرقت و مصرف مواد مخدر است و تعداد جرائم شهرستان شهرکرد به نسبت جمعیت و مساحت، بیشتر از سایر شهرستان‌ها است. تفاوت معناداری بین شهرستان‌های استان از نظر نوع جرم مرتکب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌شده وجود ندارد اما بین شاخص‌های مختلف نظارت پلیس شامل تعداد ایستگاه‌ها، حضور پلیس در محله‎های شهری، بروز سوانح و حضور پلیس، سرزدن مداوم گشت‌ها و نوع جرم مرتکب‌شده، رابطة معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • Ahmad. Shahivandi 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.