ارائه الگوی مناسب فرآیند پذیرش زندانیان جدیدالورود در زندان‎های ایران و مقایسه تطبیقی آن با چهار کشور استرالیا، فرانسه، آمریکا و ترکیه

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار مدیریت استراتژیک دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

زمینه و هدف: مرحله پذیرش زندانیان از اصلی‎ترین فرایندهای هر زندان است که با وجودشباهت‎های فراوان در سراسر جهان، تفاوت‎هایی نیز در این فرایند وجود دارد. هدف این مقاله، نشان دادن تفاوت‎های موجود در زندان‎های ایران و کشورهای مورد مطالعه و ارائه الگوی مناسب برای این فرایند در ایران است.
روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. داده‎ها با کمک مطالعه کتابخانه‎ای، مصاحبه و نیز تکمیل پرسشنامه جمع‎آوری شده و سپس فرآیند پذیرش زندانی در زندان‎های ایران با کشورهای دیگر مقایسه و در نهایت الگوی مناسب ارائه شد.
یافته‎ها و نتایج: تحقیق نشان داد فرآیند پذیرش زندانی در ایران از ساختار نسبتاً مناسبی برخوردار است، اگرچه در مقایسه با زندان‎های خارج ایران، بهره‎گیری از فناوری‎های نوین در این فرآیند اندک است.  همچنین ضرورت دارد که این فرآیند با توجه به لزوم شناخت بیشتر از شخصیت زندانیان برای طبقه‎بندی مناسب آنان در راستای اجرای روند اصلاح و تربیت، در برخی بخش‎ها بازنگری، اصلاح و ارتقا داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.