الگوی پلیس جوان مؤمن و انقلابی بر اساس بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده عقیدتی سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین،

2 استادیار فقه و حقوق خصوصی، گروه اخلاق اسلامی، دانشکده عقیدتی سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین،

چکیده

زمینه و هدف: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیة گام دوم انقلاب تأکیدی جدی بر نقش جوان مؤمن و انقلابی در شکل‌‎دهی آیندة درخشان جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند. با توجه به این­که بخشی عظیم از پلیس جمهوری اسلامی ایران را نیز جوانان تشکیل می‌دهند. پلیس جوان علاوه بر شایستگی‌های حرفه‌ای خود باید از شایستگی‌های عمومی مختلفی نیز بهره‌مند باشد. بر این اساس هدف پژوهش دستیابی به الگویی جامع از پلیس جوان مؤمن و انقلابی بر اساس فرمایش‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.
روش: پژوهش از نوع کیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی عرفی استقرایی منابع مکتوب و سخنرانی­های معظم­له (از سال 1358 تا پایان 1398)، به صورت تمام‌شمار بررسی شد. برای بررسی اعتبار مؤلفه‌های احصاء شده توسط نگارندگان، نتایج در قالب جدولی به خبرگان ارائه و پس از انجام اصلاحات در دور دوم موافقت همگان با مؤلفه‌ها به­دست آمد و روایی نیز با توجه به ماهیت تحقیق، روشن است.
یافته­ها: امید و اعتماد به نفس، معنویت اسلامی و  مکارم اخلاقی، جهاد، مقاومت، وحدت، فعالیت سیاسی، هویت و استقلال، انقلابی‌گری، بصیرت سیاسی، کار علمی، حضور و پیشرفت علمی، جهاد علمی، منطق و استدلال و آگاهی، نخبگی، اقتصاد و سازندگی، خانواده، مسئولیت‌پذیری، نشاط، خط شکنی، امید، هوش و استعداد، کار و تلاش، کاردانی، آرمان­گرایی و واقع‌بینی مهمترین مؤلفه‌های پلیس جوان مؤمن و انقلابی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.
نتیجه‌گیری: برای شکل‌گیری پلیس جوان مؤمن و انقلابی از نگاه معظم­له، جوانان شاغل در پلیس باید در ابعاد مختلف دینی و اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و علمی و گزاره‌های ذکر شدة آنها در یافته‌ها ارتقاء یابند و به سطح مطلوب برسند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model of a young, faithful and revolutionary police based on the statements of Imam Khamenei

نویسندگان [English]

  • Mohammad Etratdoost 1
  • f iabbaf 2
1 Member of faculty at Amin Police University
چکیده [English]

Background Objective: In the second step statement, the Supreme Leader placed serious emphasis on the role of the young believer and revolutionary in shaping the bright future of the Islamic Republic. A large part of the police of the Islamic Republic is also made up of young people. In addition to their professional competencies, young police officers should also have a variety of general competencies. On this basis, it is necessary to comprehensively study his orders about the young believer and the revolutionary, to achieve a comprehensive model in this regard, based on it and with a comprehensive knowledge of the criteria of the young believer and revolutionary in order to further train the young faithful and revolutionary police. And taking more advantage of them to achieve the lofty ideals of the holy Islamic system.

Method: This is a qualitative study that was reviewed in full using the method of qualitative content analysis, written sources and speeches of the Supreme Leader (from 1979 to the end of 1398). To check the validity of the components counted by the authors, the results were presented to the experts in the form of a table, and after making corrections in the second round, everyone agreed with the components.

Results: The selected religious and belief codes were the most common and the social, political, scientific codes were in the next order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supreme Leader
  • young policeman
  • believer
  • Revolutionary
  • role model