تحلیل فضایی جرایم در منطقه حاشیه‌نشین اسلام‌آباد زنجان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین. (نویسنده مسئول).

2 مربی گروه جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی

چکیده

زمینه و هدف: حاشیه‌نشینی یکی از مهم‌ترین معضل‌هایی است که مسائل متعدد امنیتی را پیش روی مدیران پلیس در شهر زنجان قرار داده است.روش­: روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی است. جامعه آماری شامل 14549 جرم ارتکابی (شرارت، اعتیاد، نزاع و چاقوکشی، ایجاد مزاحمت‌های خیابانی، قاچاق مواد مخدر، رابطه نامشروع جنسی، سرقت منزل، سرقت وسایل نقلیه، فروش کالاهای ممنوعه، قاچاق کالا و مشروب، مال خری، کیف‌زنی و جیب‌بری، سرقت اموال عمومی و دولتی و قتل) در منطقه حاشیه‌نشین اسلام‌آباد شهر زنجان طی سال‌های 1393-1394 است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار «آرک.جی.آی.اس» استفاده شد.یافته­ها و نتایج: نتایج تلفیق اطلاعات جرم محله اسلام‌آباد نشان می‌دهد بیشترین مناطق وقوع جرم در این منطقه، مناطق شمالی و در نزدیکی پارک اسلام‌آباد است. این محدوده به‌عنوان بخش با خطر وقوع جرم خیلی زیاد، زیاد و متوسط است. بعد از آن محدوده‌هایی از خیابان 20 متری شهید مدنی به‌ویژه چهار راه جاده همایون (محل تجمع و خرید و فروش مواد مخدر) است. این بخش‌ها بیشتر در زمینه جرائم اقتصادی و سرقت، مورد تهدید است. سپس مناطقی از بخش‌های غربی و شرقی نیز بر مناطق وقوع جرم افزوده می‌شود. مابقی بخش‌های محله نیز در رتبه آخر وقوع جرم با رتبه خیلی کم هستند. بدین ترتیب، نتایج تلفیق داده‌ها نشان می‌دهد که بخش‌های نزدیک اماکن عمومی و نواحی پر جمعیت و همچنین بخش‌های تجاری محله، بیشتر از سایر مناطق در معرض وقوع جرم قرار داشته و به‌عنوان نواحی پر جرم شناخته می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Spatial Analysis of Crime in the Marginal Area of Islamabad (Zanjan) Using Geographic Information System

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Ebadinejad 1
  • Hamid Panahi 2
  • Nosratollah Amiri 3
چکیده [English]

Background and objectives: The marginalization is one of the most important issues that poses numerous security issues to police managers in Zanjan.Methodology: The research method is descriptive-analytic based on library studies and field studies. The statistical population included 14,549 committed crimes (evil, addiction, strife and hooliganism, street harassment, drug trafficking, illegal sex, house theft, vehicle theft, the sale of prohibited goods, smuggling of goods and alcoholic drinks, stolen property purchase, picking pockets, public and governmental property theft and murder) in the peripheral region of Islamabad, Zanjan, during the years 2014-2015. The data was analyzed using the ArcGIS software.Findings and results: The results of the compilation of criminal information in the Islamabad neighborhood indicate that the highest crime rates in this area are in the northern areas and near the Islamabad Park. This region is very high, high, and moderate risky area of crime. Subsequently, there are areas of 20-metri Shahid Madani Street, especially the junction of Homayoun Road (the place for gathering and selling narcotics). These areas are more threatened with economic crime and theft. Then, areas of western and eastern regions are also added to crime hotspots. The rest of the neighborhood is also in the last rank of crime with very low crime rate. In this way, the results of the data integration show that the districts of the public and populated areas, as well as the business districts, are more vulnerable to crime than most other areas, and are considered as crime hotspots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management and prevention
  • Crime hotspot
  • Crime occurrence
  • Marginalization
  • Islamabad
  • Zanjan city