نقش‌های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر مقوله تمدن نوین اسلامی و چگونگی تحقق آن به‌عنوان یکی از اهداف عالیه انقلاب اسلامی ایران، از جمله مباحثی است که در بیانات مقام معظم رهبری به‌عنوان یکی از چشم‌انداز‌های ایران اسلامی مطرح شده است. نهاد دولت اصلی‌ترین نهادی است که در جوامع بشری به منظور تحقق تمدنی خاص شکل می گیرد. از آنجا که یکی از نیازهای مشترک دولت‌ها نیاز به نظم و امنیت است، آنها با تشکیل نهادهای نظامی و انتظامی در صدد تامین نظم اجتماعی، امنیت و احساس امنیت در میان شهروندان بر می‌آیند. این پژوهش با در نظر گرفتن ویژگی‌های پلیس در جمهوری اسلامی ایران، کارکردهای آن را به مثابه پیشران در تحقق تمدن نوین اسلامی بررسی و پیشنهادهایی ارائه می‌کند.
روش: این مقاله پژوهشی کیفی و از منظر روش توصیفی- تحلیلی است و از روش اسنادی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است.
یافته‌ها و نتایج: پلیس در فرآیند تکوین تمدن نوین اسلامی، پیشران در تحقق موارد زیر است: تامین نظم اجتماعی وامنیت، نهادینه‌سازی امر به معروف و نهی از منکر، نهادینه‌سازی جامعه‌پذیری و قانون‌گرایی، عدالت‌گستری، دفاع از حقوق شهروندی، مبارزه با فساد، حسگری و دیده‌بانی مسائل مکتوم اجتماعی، حمایت و بسیج مردم از نظام سیاسی و تقویت فرهنگ مدیریت جهادی و انقلابی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

rol

نویسندگان [English]

  • یوسف ترابی
  • سیدعلی مومنی
چکیده [English]

rol

کلیدواژه‌ها [English]

  • rol