راهکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس سال 1395)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه قاچاق لوازم خانگی صدمه‌های فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می‌کند. مشکلاتی نظیر کاهش تولید داخلی، افزایش بیکاری و گسترش بحران‌های اجتماعی و درنهایت به خطر افتادن امنیت ملی کشور؛ که آن را به موضوعی مهم تبدیل کرده و دغدغه بسیاری از مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی شده است. اگرچه در حال حاضر اقدام‌های خوبی پیرامون پیشگیری از قاچاق صورت گرفته و شیوه‌های مقابله‌ای متفاوتی نیز به‌کار برده می‌شود، ولی به‌نظر می‌رسد که هم‌زمانی و هم‌راستایی برنامه‌ها نیز بیش از پیش باید رعایت شود و از روش‌های پیشگیری از جرم قاچاق بهره بیشتر و مطلوب‌تری گرفته شود. این پژوهش قصد دارد با استفاده از فنون پیشگیری وضعی، راهکارهای مؤثر پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی در شهر بندرعباس را مورد بررسی قرار دهد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شهر بندرعباس در سال 95، شامل قضات، کارشناسان و وکلای امور جزایی، کلانتری‌ها و بخش‌های مبارزه با قاچاق، متخلفان، مجرمان و محکومان به حبس یا جریمه برای قاچاق لوازم خانگی است که از میان آنها به نسبت مساوی و با روش انتخاب تصادفی- طبقه‌ای 200 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شد. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه روا و پایا (آلفای 83/0) استفاده و داده‌ها با آزمون‌های آماری کولموگروف اسمیرنوف و تی نمونه اول تحلیل شد.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان داد که در راستای فن افزایش زحمت، بکارگیری فناوری، بیشترین تأثیر و در راستای فن کاهش تحریک، تغییر ساختار گمرک‌ها، کمترین تأثیر در پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی در شهر بندرعباس را دارند. بنابراین تکیه بر این دو مولفه در پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی به‌عنوان نقطه قوت در پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

crime prevention

نویسندگان [English]

  • siroos dalvand
  • golamreza mohammad nasl
چکیده [English]

crime prevention

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime Prevention