تحلیل تصادفات جاده‌ای با رویکرد اقلیمی و ارائه الگو برای مداخله پیشگیرانه پلیس راهور؛ مورد مطالعه (جاده‌های شمال غرب کشور)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: صدمات و خسارات ناشی از تصادفات جاده‌ای، امری مهم و فراوان است که در اغلب موارد نادیده گرفته ‌شده است. پژوهش حاضر بر آن است با نگاه موشکافانه به تحلیل و بررسی عناصر اقلیمی مؤثر بر وقوع تصادفات مبتنی بر مطالعه منابع معتبر داخلی و خارجی در منطقه شمال غرب ایران بپردازد. مطالعه متغیرهای آب‌وهوایی در این منطقه ازاین‌جهت دارای اهمیت هستند که می‌توان خطر ناشی از مخاطرات اقلیمی بر روی سطح جاده‌ها را در کنترل داشت.
روش: روش تحقیق از نظر ماهیت، روش و نحوه انجام آن از نوع توصیفی- تحلیلی است و برای مطالعه در زمینه تحلیل تصادفات از روش‌های آماری مانند میانگین‌ها و آزمون‌های آماری استفاده شد.
نتایج و یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد که فقط در فصل زمستان بیشترین عناصر اقلیمی یعنی پوشش ابر، رطوبت نسبی، سرعت باد و بارش، نقش مستقیمی را داشته است. اما دما نقش معکوس در بروز تصادفات از خود نشان داده است. عنصر دما فقط در فصل پاییز با یک نوسان در بروز تصادفات نقش دارد و در سه فصل دیگر به‌صورت معکوس در بروز تصادفات نقش‌آفرینی کرده است. همچنین رطوبت نسبی فقط در فصل بهار نقش معکوس در بروز تصادفات دارد و در سه فصل دیگر، نقش مستقیم را به خود اختصاص داده است. عنصر باد فقط در فصل بهار و زمستان کمترین نقش را در بروز تصادفات داشته و در دیگر فصل‌ها نقش ثابتی داشته است. درنهایت یافته‌ها نشان داد برای ارائه الگوی مداخله پیشگیرانه پلیس در کاهش نقش اثر اقلیم در تصادفات؛ اصلاح فرهنگ ترافیکی و رانندگی، اجرای قوانین رانندگی برای همه طبقات جامعه و همچنین آموزش برای کاهش تصادفات جاده‌ای، الزام‌آور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ANALYSIS OF ROAD ACCIDENTS WITH CLIMATE APPROACH AND PROVIDING A MODEL FOR PREVENTIVE INTERVENTION OF TRAFFIC POLICE (CASE STUDY: NORTHWEST ROADS)

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Reza Pourgholami
  • Manouchehr Farajzadeh
  • Amir Gandomkar
  • Ashab Habibzadeh
چکیده [English]

Background and objectives: Injuries and damages caused by road accidents are important issue, which has been overlooked in many cases. The present study aims at analyzing the climatic factors affecting the occurrence of accidents based on the study of internal and external sources in the North West of Iran. The study of climatic variables in the area is important because the risk of climate hazards on the road surface can be controlled.
Methodology: The methodology of the research in terms of its nature, method and procedure is descriptive-analytic method. For the study in the field of accident analysis the statistical methods like mean and statistical tests were employed.
Findings and results: The results showed that only in winter, the most significant elements of cloud cover, relative humidity, wind speed and precipitation had a direct role. But the temperature showed a reverse role in accidents. Temperature in fall with a swing had a role in accidents and in other three seasons it had a reverse role in accidents. The relative humidity had a reverse role and in accidents in the spring only, and in other three seasons the direct role is allocated to humidity. The Wind had only minimal role in accidents in spring and winter and in other seasons it had a constant role. Finally, the results showed that for providing a police preventive intervention model to reduce the effects of climate in accidents, reforming the culture of traffic and driving, enforcing traffic laws for all classes of society as well as training for reducing road accidents are essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • road accidents
  • Climatic elements
  • Police preventive intervention model
  • Northwest roads of the country