راهکارهای پیشگیری از اسیدپاشی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: اسیدپاشی جزء فجیع‌ترین بزه‌های موجود در جامعه است؛ بزهی که وقوع آن رویه حیات فرد بزه‌دیده را از مسیر طبیعی خارج و خسارات غیرقابل جبرانی را به او وارد می‌کند. مدتی است اسیدپاشی در جامعه رواج یافته‌است، هر چند وقوع این جرم در جامعه مانند سایر جرائم چندان باب نیست، اما وقوع حتی یک مورد هم اذهان عمومی را جریحه‌دار می‌کند.هدف این تحقیق شناسایی و ارائه راهکارهای اثر‌‌بخش پیشگیری از جرم اسید‌پاشی است. سؤال اصلی پژوهش در مورد راهکارهای پیشگیری از اسیدپاشی است که خود به سه سؤال فرعی شامل راهکارهای پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، پیشگیری کیفری از اسیدپاشی قابل‌تقسیم است.
روش‌: روش پژوهش، تحلیلی – توصیفی و از نوع پیمایشی است و از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده‌است. جامعة‌آماری این تحقیق کلیه قضات، وکلا، حقوقدانان، کادربیمارستانی، فروشندگان اسید و افراد عادی جامعه شهر تهران است که از میان آنها به‌صورت تصادفی 160 نفر انتخاب شده‌اند.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بهترین شیوه پیشگیری ازنظر متخصصان پیشگیری وضعی بوده است؛ زیرا اسیدپاشی محصول موقعیت‌هاست و بهترین راهکار فرعی برای پیشگیری از اسیدپاشی نظارت بر خریدوفروش اسید و صدور کارت مخصوص برای افرادی است که با اسید سر و کار دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Prevention of Acid Attack

نویسندگان [English]

  • Zahra Abbasi Geravand
  • Gholamreza Mohammadnasl
چکیده [English]

Background and objectives: Acid attack is among the worst crimes in the community. It is a crime that deviate the victim's life from his normal course and imposes an irreparable damage to him. For some time now acid attack has been common in society, although this crime is not that much common in the community like other crimes, even one case will hurt public opinion. The purpose of this research is to identify and provide effective strategies for the prevention of acid attack. The main research question addresses the preventive strategies for acid attack, which is, in turn, divided into three specific questions including strategies for social prevention, situational prevention, and criminal prevention of acid attack.
Methodology: The research methodology is descriptive-analytic survey. Questionnaire and interview were employed for data collection. The population of this study included all judges, lawyers, legal experts, hospital staff, acid vendors and ordinary people in Tehran, of whom 160 individuals were randomly selected.
Findings and results: The findings suggest that the best way of prevention is situational prevention from the experts' perspectives, because the acid attack is the product of situations and the best solution for the prevention of acid attack is monitoring the trade of acid and issuing special ID cards for people who deal with acid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acid attack
  • Social prevention of acid attack
  • Situational prevention of acid attack
  • Criminal prevention of acid attack