کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
تعداد مقالات: 5
1. فراتحلیل پژوهش های تبیین عوامل جامعه شناختی موثر بر سوءمصرف مواد مخدر (با تاکید بر همنشینی با معتادین)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 201-225

قدیر بخشی جغناب؛ مهربان پارسا مهر؛ حسین امامعلی زاده؛ سعید دشتی‌زاد


2. فراتحلیل تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم

دوره 22، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-36

حاجیه رجبی فرجاد؛ یزدان چهری


3. فراتحلیل پژوهش‌های داخلی معطوف به پیشگیری از سوء‏مصرف موادمخدر با رویکرد انتظامی

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 153-161

قادر زارع‌مهدوی؛ فاطمه مصطفائی؛ حسین رستمی


4. فراتحلیل بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-68

محسن نیازی؛ محمد عباس زاده؛ بهرام بیات؛ طاها عشایری


5. رویکردی چند عاملی به قانون گریزی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-16

سمیه اصغر زاده؛ فریبا شایگان